Positive funksjoner med variable skilt

Når variable skilt dukket opp her i Norge og egentlig ellers rundt i verden var det mange skeptikere. Mange lurte på hvordan dette kunne være bedre enn skiltene som allerede fantes og hvilken forskjell det egentlig kunne gjøre. Scandisign synes selvfølgelig at dette er litt trist og ønsker å dele med dere der ut hva våre tanker bak variable skilt er. Dette vil vi gjøre gjennom ulike nyheter som vi publiserer her på våres nettside.

Bruken av variable skilt

Som nevnt allerede var det i begynnelsen en god del diskusjoner om hvordan variable skilt kunne gjøre trafikken bedre, sikrere og mer miljøvennlig. Det har vi selvfølgelig et veldig godt svar på. Når det kommer til økt trafkksikkerhet er det en rekke punkter hvor variable trafikkskilt vil hjelpe.

I løpet av en dag i trafikken kan en rekke ulike ting skje og forandre seg. Et eksempel på dette er kø, noe man ikke nødvendigvis alltid har kontroll over eller er oppdatert på. En kø kan bli skapt av rush-trafikk, veiarbeid eller ulykker, alle er ting som kan skje i løpet av kort varsel. Her kommer de variable skiltene inn i bildet, for dersom det skulle vise seg at det er kø forover i veibanen vil skiltet kunne endres for å varsle om nettopp dette. Da kan bilister velge å ta en annen rute enn planlagt for å unngå køen.

Veiarbeid og ulike hendelser i trafikken

Utviklingen av variable skilt har vært utrolig spennende, spesielt når vi vet at det vil endre måten trafikken i verden vil fungere. Tenk deg at det er en ulykke noen kilometer foran deg men du har absolutt ingen anelse om det før du har kommet til ulykkespunktet og der stopper trafikken fullstendig opp. Takket være variable skilt kan køer og trafikk minskes, kanskje til og med hindres i noen tilfeller. Ved at bilister får beskjed om slike hendelser i god nok tid er alle mer fornøyde og det blir bedre flyt i trafikken.