Nyheter

Fordeler og ulemper med LED-lys

led1Takket være endringer i regelverket så har LED-lysene gjort sitt store inntog på bekostning av glødepærer verden over. Hovedtanken bak denne implementeringen gjennom forordninger, regel- og lovverk har vært problemstillingen rundt global oppvarming og energiøkonomisering. Man vet jo at av det globale energiforbruket via elektrisitet, så står belysning for 20 prosent av dette. Samtidig finnes det også andre gode grunner for å fase ut andre lyskilder og fase inn LED-lys i større og større grad.

 

Dette startet i stor skala etter 1. september i 2009 da EU innførte en forordning om energikravene til belysningsprodukter. I forordningen lå det en klar utfasing av glødepærer etter et gradvis forbud, og et totalforbud mot alle glødepærer fra 1. september 2012. På dette området har Norge i stor grad valgt å følge EUs direktiver. Etter utfasingen av glødepærer er fokuset deretter blitt rett mot neste lyskilde som er den minst energieffektive, nemlig halogenpæren.

led

Fordelene med LED-belysning

 

-For det første er LED-lysene betraktelig mindre energikrevende enn andre pærer, sparerpærer inkludert. LED-lyspærene er utrolig energisparende siden de avgir den samme lysmengden som glødepærene gjorde, til en brøkdel av strømforbruket. Siden de avgir tilnærmet ingen varme kan også bruksområdene utvides. Det at de produserer betraktelig mindre varme begrenser eventuelle brannfarer og øker sikkerheten ved å bruke dem.

-LED-lys er dyrere i innkjøp, men samtidig varer de utrolig lenge. Noen kan ha en brukstid opp til mer enn 50 år! De er mye mer robuste siden de ikke er så utsatt for ytre påkjenning, og dermed tåler betraktelig røffere behandling.

-Etterhvert som teknologien har skredet frem har LED-pærene også gjort sitt store inntog innenfor bilindustrien. Opprinnelig begynte bilindustrien å bruke LED-lys fordi det var mer energibesparende. Fordelene med dette er utvilsomt et lavere forbruk av drivstoff.

LED-lysene gjør ikke bare bilene mer miljøvennlig og økonomiske i bruk, men det gjør dem også tryggere i trafikken. Dette fordi hvert enkelt lys på bilen består av flere enkeltstående små lysdioder som hver for seg bidrar med belysning, slik at om en eller to skulle finne på å streike påvirker ikke dette bilens belysning i vesentlig grad. Et faktum er at bruk av LED-pærer i for eksempel bremselys øker trafikksikkerheten betraktelig, da en LED-pære tenner umiddelbart man tråkker på bremsepedalen. De tradisjonelle glødepærene brukte normalt noen brøkdeler av et sekund før de oppnådde full effekt. Ved høy hastighet teller denne korte tiden helt åpenbart mye, og kan være helt avgjørende.

-På samme måte har LED lys vært brukt i trafikklys ganske lenge også. Slukker en pære så lyser alle de andre fortsatt, og lyset blir ikke satt ut av drift bare på grunn av dette.

-En stor fordel i disse sommertider er at LED-lys ikke tiltrekker seg insekter. Vanlig belysning avgir mye UV og infrarødt (IR) lys. Mange har stor erfaring med at dette tiltrekker seg mye insekter. Siden LED-lys ikke avgir verken UV eller IR kan du nyte sommeren med åpent vindu uten at mygg og andre insekter kommer på besøk av den grunn.

-At LED-lysene ikke avgir stråling i UV-spekteret har også en annen morsom bieffekt, og det er at matvarer som oppbevares i rom som belyses av LED-lys, sies å holde seg bedre enn tilsvarende mat i tilsvarende rom opplyst av tradisjonelle glødelamper.

led2

Ankepunkter mot LED-belysning

-Noe av ankepunktet mot LED-lys er at det er dyrere i innkjøp. Samtidig er det også forskjeller både i pris og kvalitet. Så kan man samtidig snu dette og si at selv om det er dyrere i innkjøp, så resulterer lang levetid til at du tjener det inn. Undersøkelser viser nemlig at LED-lys har betraktelig lenger levetid enn både tradisjonelle gløde- og sparepærer. Levetiden kan faktisk være opp til 10 ganger lenger. Derfor vil en moderne LED-pære som i dag er forholdsvis kostbar i innkjøp, likevel være betraktelig mye rimeligere på sikt grunnet dens lange levetid. Og samtidig er den også betydelig mer strømbesparende enn tilsvarende alternativer.

-Noen hevder også at lyset kan skade synet. Dette gjelder skader på netthinnen spesielt hos barn. Dette skyldes det blå lyset i diodebasert lys, men samtidig gjelder ikke dette i lyspærer som selges til hjemmebruk.

-Det andre ankepunktet i forhold til synet går på intensiteten i diodelyset. Det kan nemlig være tusen ganger sterke enn vanlig lys. Dermed kan man få negative helseeffekter på grunn av blending. I seg selv er det ikke medisinsk skadelig, men etter-bilder kan henge igjen etter at man har sett på lyskilden. Det kan forstyrre synet og forårsake følgeskader.

 

Viktige mennesker innen utviklingen av strøm

elektrisitet historie utvikling

Vi mener at det er utrolig viktig å kunne historien bak et produkt, bak et design eller bak en nødvendighet som vi alle tar for gitt idag. Derfor vil vi dele med dere besøkende, historiene om alle de ulike menneskene som var med på å jobbe seg frem til elektrisitet slik det er idag. Dette er alle utrolig viktig mennesker som bidro i prosessen mot strøm og de fortjener alle å bli nevnt og å være kjent for allmennheten. Noen av navnene har man kanskje hørt før, enten man husker de fra skolen i historie timen eller i naturfag eller kanskje man selv har lest seg opp om historien av strøm.

Scandisign elsker virkelig det vi holder på med og synes det er spennende og ikke minst viktig å dele kunnskapen vår med alle dere der ute. Om du selv ønsker å kun lese om en spesifikk person eller om du vil lese om alle de interessante menneskene som har skapt produkter som vi bruker den dag i dag, håper vi at du vil sette pris på det vi deler. Vi vil hver uke fremover dele en ny personlighet med dere og fortelle om personens bakgrunn, jobb og hva de selv bidro med til utviklingen av strøm.

Det vi deler vil være helt fra begynnelsen og frem til den dagen idag hvor det fortsatt skjer spenennde oppdagelser og utviklinger i bransjen.

Effektiviten til LED

Det er ikke noe tvil om at bruken av LED lys har fullstendig forandret måten mennesker rundt i hele verden bruker lys. Som de aller fleste allerede er veldig klare over, så er det mange fordeler ved å bruke LED lys istedet for vanlige pærer. En av de største fordelene er effektiviteten bak energien, noe som virkelig er til stor forskjell fra de vanlige lyskildene som også finnes.

LED – Et effektivt valg


Dersom man skulle ha sammenlignet glødepærer og LED, hadde mange virkelig blitt overrasket over hvor store forskjeller det faktisk er. Glødepærer er en type pære som har vært mye brukt over store deler av verden, men hele 95% av energien som denne pæren fikk gikk bort til varme og kun 5% gikk til lys. Når en tar en titt på LED lys istedet, kan vi fortelle at denne bruker hele 80% av energien sin på å lage lys og kun 20% til varme.

Det er fakta som dette som har gjort at såpass mange har gått over til å kun benytte seg av LED lys i dine hjem, på arbeidsplassen og på andre områder. Bruken av LED lys kan tross alt være med på å spare mengder med strøm i tillegg til faktumet at de er mindre brannfarlige grunnet mindre varmeutslipp.

Positive funksjoner med variable skilt

Når variable skilt dukket opp her i Norge og egentlig ellers rundt i verden var det mange skeptikere. Mange lurte på hvordan dette kunne være bedre enn skiltene som allerede fantes og hvilken forskjell det egentlig kunne gjøre. Scandisign synes selvfølgelig at dette er litt trist og ønsker å dele med dere der ut hva våre tanker bak variable skilt er. Dette vil vi gjøre gjennom ulike nyheter som vi publiserer her på våres nettside.

Bruken av variable skilt

Som nevnt allerede var det i begynnelsen en god del diskusjoner om hvordan variable skilt kunne gjøre trafikken bedre, sikrere og mer miljøvennlig. Det har vi selvfølgelig et veldig godt svar på. Når det kommer til økt trafkksikkerhet er det en rekke punkter hvor variable trafikkskilt vil hjelpe.

I løpet av en dag i trafikken kan en rekke ulike ting skje og forandre seg. Et eksempel på dette er kø, noe man ikke nødvendigvis alltid har kontroll over eller er oppdatert på. En kø kan bli skapt av rush-trafikk, veiarbeid eller ulykker, alle er ting som kan skje i løpet av kort varsel. Her kommer de variable skiltene inn i bildet, for dersom det skulle vise seg at det er kø forover i veibanen vil skiltet kunne endres for å varsle om nettopp dette. Da kan bilister velge å ta en annen rute enn planlagt for å unngå køen.

Veiarbeid og ulike hendelser i trafikken

Utviklingen av variable skilt har vært utrolig spennende, spesielt når vi vet at det vil endre måten trafikken i verden vil fungere. Tenk deg at det er en ulykke noen kilometer foran deg men du har absolutt ingen anelse om det før du har kommet til ulykkespunktet og der stopper trafikken fullstendig opp. Takket være variable skilt kan køer og trafikk minskes, kanskje til og med hindres i noen tilfeller. Ved at bilister får beskjed om slike hendelser i god nok tid er alle mer fornøyde og det blir bedre flyt i trafikken.