Kreativ bruk av LED-skjermer

ledskjerm

Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken blant både menn og kvinner. Røyking er en av de største synderne på dette feltet, og bidrar til det som kalles livsstilsykdommer. Nettopp på grunn av at livsstilssykdommer er mulig å unngå er det vanlig med holdningskampanjer for å få folk til enten å slutte eller hindre folk fra å begynne å røyke.

LED mot røyking

Hvert fører røyking til 6 millioner dødsfall på verdensbasis, og i Sverige legges 50 000 mennesker inn på sykehus hvert år som følge av røyking. Det er stadig vekk holdningskampanjer mot røyking, og helseorganisasjonene ser stadig vekk etter nye måter å fremme budskapet på. For folk som driver med holdningskampanjer er det viktig å holde seg oppdatert på det siste innen teknologien, derfor har selvsagt disse avsenderne nå tatt i bruk LED-teknologi i kommunikasjonen. Et svensk apotek hadde nylig en antirøyk-kampanje som fikk mye oppmerksomhet gjennom sin bruk av LED-skjermer.

“Hjärtat Apotek” slo seg i sammen med Clear Channel og reklamebyrået Åkestam Holst. Sammen laget de en LCD-skjerm med en innebygget røyksensor. Hver gang noen i nærheten røyket en sigarett, fanget LCD-skjermen opp dette, deretter begynte en person på skjermen å hoste. Meningen var å minne folk på helsefarene røyking påfører røykeren og menneskene rundt. Kampanjen ble veldig mye omsnakket på sosiale medier, mange var positive, men noen var også kritiske til det de mente var offentlig mobbing og uthenging av røykere.

LED på casinoer

led-skjerm ved en scene

Dette er en form for LED-installasjoner som blir mer og mer vanlig etter hvert som folk ser potensialet i teknologien. En av aktørene som absolutt har sett potensialet er Absen LED, de fokuserer på event-baserte jobber, hvor de kan bruke sin kreative kraft. Til Ultra-festivalen i Miami satte de i gang med et stort prosjekt med en rekke små og store skjermer. Her viser de hvordan teknologien kan brukes som et alternativ til tradisjonell konsertlyssetting.

led-skilt hvor det står play video pokerDet unike med Absen er at de kombinerer LED-skjermer med LED-lys. Dette ble godt eksemplifisert på deres installasjon på Revel Casino i Las Vegas. Casinobransjen har vært kjent for sin lysbruk på godt og vondt. Det har variert fra det spektakulære til det glorete eller smakløse, under dette prosjektet kombinerte Absen det spektakulære med det glorete da de benyttet moderne LED-teknologi til å gjenskape de tradisjonelle casinoskilt. Spill videopoker sier skiltet på bildet til venstre og er en representant for den glorete fortiden til casinolyssetting, mens bildet over viser integreringen av skjermer og lys i casinolokalet. Kontrollen de har over LED-lyset gjorde det også mulig for dem å gjøre overgangen mellom casinoet
og nattklubben sømløs og naturlig.

LED som kunstform

lilla ledlysLED-teknologien kan bli  brukt i mange ulike sammenhenger, både som et middel i helsefremming, interiørdesign i casinoer, potensialet til å skape nye uttrykk gjennom LED-teknologi har også blitt kjent i kunstens verden. Det Wales-baserte kunstnerparet Jessica Lloyd-Jones og Ant Dickinson gjorde «National Sailing Academy and Events Centre» om til et lerret da de plasserte LED-lys rundt i den store hallen. Noe som skapte en unik atmosfære inne i senteret, i tillegg til utenfor.

LED er en usedvanlig allsidig teknologi, den brukes på skjermer og skilt, eller bare som ren lyssetting. Potensialet i teknologien har etter hvert blitt oppdaget av kommunikasjonsbransjen så vel som av kunstnere. Takket være Jessica Lloyd-Jones og Ant Dickinsons prosjekt har bygget fått nytt liv og blitt en mye større del av hverdagen til innbyggerne i den valisiske havnebyen, spesielt på kveldstid lyser bygget opp området.

-Det er fantastisk å se folks reaksjon på de skiftene fargene, det fanger spesielt barns oppmerksomhet, sa Jessica Lloyd-Jones om prosjektet.