Fordeler og ulemper med LED-lys

led1Takket være endringer i regelverket så har LED-lysene gjort sitt store inntog på bekostning av glødepærer verden over. Hovedtanken bak denne implementeringen gjennom forordninger, regel- og lovverk har vært problemstillingen rundt global oppvarming og energiøkonomisering. Man vet jo at av det globale energiforbruket via elektrisitet, så står belysning for 20 prosent av dette. Samtidig finnes det også andre gode grunner for å fase ut andre lyskilder og fase inn LED-lys i større og større grad.

 

Dette startet i stor skala etter 1. september i 2009 da EU innførte en forordning om energikravene til belysningsprodukter. I forordningen lå det en klar utfasing av glødepærer etter et gradvis forbud, og et totalforbud mot alle glødepærer fra 1. september 2012. På dette området har Norge i stor grad valgt å følge EUs direktiver. Etter utfasingen av glødepærer er fokuset deretter blitt rett mot neste lyskilde som er den minst energieffektive, nemlig halogenpæren.

led

Fordelene med LED-belysning

 

-For det første er LED-lysene betraktelig mindre energikrevende enn andre pærer, sparerpærer inkludert. LED-lyspærene er utrolig energisparende siden de avgir den samme lysmengden som glødepærene gjorde, til en brøkdel av strømforbruket. Siden de avgir tilnærmet ingen varme kan også bruksområdene utvides. Det at de produserer betraktelig mindre varme begrenser eventuelle brannfarer og øker sikkerheten ved å bruke dem.

-LED-lys er dyrere i innkjøp, men samtidig varer de utrolig lenge. Noen kan ha en brukstid opp til mer enn 50 år! De er mye mer robuste siden de ikke er så utsatt for ytre påkjenning, og dermed tåler betraktelig røffere behandling.

-Etterhvert som teknologien har skredet frem har LED-pærene også gjort sitt store inntog innenfor bilindustrien. Opprinnelig begynte bilindustrien å bruke LED-lys fordi det var mer energibesparende. Fordelene med dette er utvilsomt et lavere forbruk av drivstoff.

LED-lysene gjør ikke bare bilene mer miljøvennlig og økonomiske i bruk, men det gjør dem også tryggere i trafikken. Dette fordi hvert enkelt lys på bilen består av flere enkeltstående små lysdioder som hver for seg bidrar med belysning, slik at om en eller to skulle finne på å streike påvirker ikke dette bilens belysning i vesentlig grad. Et faktum er at bruk av LED-pærer i for eksempel bremselys øker trafikksikkerheten betraktelig, da en LED-pære tenner umiddelbart man tråkker på bremsepedalen. De tradisjonelle glødepærene brukte normalt noen brøkdeler av et sekund før de oppnådde full effekt. Ved høy hastighet teller denne korte tiden helt åpenbart mye, og kan være helt avgjørende.

-På samme måte har LED lys vært brukt i trafikklys ganske lenge også. Slukker en pære så lyser alle de andre fortsatt, og lyset blir ikke satt ut av drift bare på grunn av dette.

-En stor fordel i disse sommertider er at LED-lys ikke tiltrekker seg insekter. Vanlig belysning avgir mye UV og infrarødt (IR) lys. Mange har stor erfaring med at dette tiltrekker seg mye insekter. Siden LED-lys ikke avgir verken UV eller IR kan du nyte sommeren med åpent vindu uten at mygg og andre insekter kommer på besøk av den grunn.

-At LED-lysene ikke avgir stråling i UV-spekteret har også en annen morsom bieffekt, og det er at matvarer som oppbevares i rom som belyses av LED-lys, sies å holde seg bedre enn tilsvarende mat i tilsvarende rom opplyst av tradisjonelle glødelamper.

led2

Ankepunkter mot LED-belysning

-Noe av ankepunktet mot LED-lys er at det er dyrere i innkjøp. Samtidig er det også forskjeller både i pris og kvalitet. Så kan man samtidig snu dette og si at selv om det er dyrere i innkjøp, så resulterer lang levetid til at du tjener det inn. Undersøkelser viser nemlig at LED-lys har betraktelig lenger levetid enn både tradisjonelle gløde- og sparepærer. Levetiden kan faktisk være opp til 10 ganger lenger. Derfor vil en moderne LED-pære som i dag er forholdsvis kostbar i innkjøp, likevel være betraktelig mye rimeligere på sikt grunnet dens lange levetid. Og samtidig er den også betydelig mer strømbesparende enn tilsvarende alternativer.

-Noen hevder også at lyset kan skade synet. Dette gjelder skader på netthinnen spesielt hos barn. Dette skyldes det blå lyset i diodebasert lys, men samtidig gjelder ikke dette i lyspærer som selges til hjemmebruk.

-Det andre ankepunktet i forhold til synet går på intensiteten i diodelyset. Det kan nemlig være tusen ganger sterke enn vanlig lys. Dermed kan man få negative helseeffekter på grunn av blending. I seg selv er det ikke medisinsk skadelig, men etter-bilder kan henge igjen etter at man har sett på lyskilden. Det kan forstyrre synet og forårsake følgeskader.