En Lysdiode

De aller fleste har hørt om LED lys i en eller flere sammenheng eller settinger. Men likevel er det faktisk overraskende mange som ikke helt er klare over hva et LED lys egentlig er for noe. Her vi dere derimot kunne finne absolutt all informasjon en behøver om LED lys, hvor de kommer fra, hva de fungerer som og hvordan de fungerer.

Lysdioden – LED


Først og fremst kan et LED lys beskrives som en halvleder diode og det denne gjør er å utstråle lys når den får tilførsel av strøm gjennom elektrisitet. Denne strålingen som kommer inn i LED lyset er inkohorent smalbåndet, noe som betyr at resultatet vil være et ensfarget lys når strømmen blir ført inn i diodens anode. Denne fargen kan være både synlig og usynlig, og er faktisk helt avhengig av halvledermaterialet i dioden. Dermed kan fargen på lyset variere mellom rødt, grønt, gult, orange, ultraviolett eller gå over til infrarødt eller blått.

Mange vil kanskje spørre seg hvorfor det er såpass mange som har gått over til å benytte seg av LED lys. Svaret er det at den aller største fordelen med LED lys er at de er utrolig energieffektive dersom en skulle ha sammenlignet de med lyskildene vi ellers har. I tillegg til dette har LED lys en utrolig mye lenger levetid.

"', '"', false ) ), '', '' );*/ ?>