Coulombs lov

Idag skal vi fortsette med den stadig utviklende historien om elektrisitet. Hvor vi sist avsluttet med John Michell, skal vi idag også begynne med denne mannen. Det var nettopp Michell som fant ut at kraften som befant seg mellom to magnetiske poler som var like, fulgte en helt spesiell lov. Hans oppdagelse gikk først umerket da det egentlig ikke var noen som bemerket disse nye funnene.

coulombs lov

Det var først når Charles Coulomb, en fransk fysiker, skulle presentere resultatene av hans egen forskning at dette ble gjenkjent av andre. Det den franske fysikeren gjorde var å finne ut at med en avstand mellom to poler, vil kraften som blir produsert på ladningene være konstant, noe som var litt av en oppdagelse. Da det var Charles Coulomb som offentliggjorde og presenterte denne oppdagelsen blir dette idag kalt for Coulombs lov.

Alt dette gikk likevel under en og samme ide og det var at alle krefter som finnes i naturen er det en vil kalle for “sentralkrefter” uavhengig om det er frastøtende eller tiltrekkende krefter. For å skille mellom gravitasjonskraften og denne elektriske kraften er det dette faktumet som kommer inn, at den elektriske kan enten være frastøtende samt tiltrekkende. Hvordan dette fungerer er sånn at når ladninger har like fortegn, vil det være en frastøtende kraft mens når ladninger har ulike fortegn, vil kraften være tiltrekkende.

"', '"', false ) ), '', '' );*/ ?>